Iepazīšanās nodarbība 7.00 EUR
Vienas nodarbības apmeklējums 10.00 EUR
4 nodarbības 32.00 EUR
6 nodarbības 42.00 EUR
8 nodarbības 48.00 EUR
Bezlimita apmeklējums 70.00 EUR
Individuālā nodarbība 30.00 EUR
Individuālais apmeklējums – 4 nodarbības 110.00 EUR

Lūdzu iepazīties ar mūsu nodarbību apmaksas noteikumiem

*Iepazīšanās nodarbība ir pirmā nodarbība, kura tiek apmeklēta mūsu studijā

*Abonements ir derīgs vienu kalendāro mēnesi no iegādes brīža

*Uz abonementa tiek norādīts tās personas vārds, kura abonementu iegādājas un tas nav nododams lietošanai citai personai

*Slimības gadījumā abonementa izmantošanas termiņu ir iespējams pagarināt, par to individuāli informējot administrāciju